Státní hrad a zámek Český Krumlov - Centrum studijních pobytů

Provoz Studijního centra byl zahájen 25. listopadu 2016 mezinárodní konferencí na téma "Památka UNESCO, místo s mimořádnými univerzálními hodnotami, místo vědy a výzkumu".

Studijní centrum nabízí přívětivé a elegantní zázemí pro:

 • dlouhodobé i krátkodobé edukativní pobyty studentských skupin
 • konference a setkání odborníků
 • workshopy a semináře
 • koncerty komorní hudby
 • spolková jednání nebo občanská setkávání

Posláním projektu je především uchování evropského kulturního dědictví, tedy ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví.

Hlavním cílem projektu je komplexní ochrana, obnova, zachování, využití a zpřístupnění mnoho let nevyužívaného objektu bývalé Sloupové síně v areálu národní kulturní památky hradu a zámku Český Krumlov, památky UNESCO. 

Sekundárním cílem projektu je prohlubování znalostí a dovedností v oblasti obnovy a udržení tradic v regionu, zejména tradic v oblasti vzdělávání, školství, zvyšování kvalifikace, motivace, sociální a prostorové mobility v historickém kontextu prostředí areálu památky. 

 • Registrační číslo: EHP-CZ06-OV-1-033-2014
 • Operační program: Program Kulturního dědictví a současné umění
 • Stav: Realizace projektu
 • Program: Finanční mechanismus EHP 2009 - 2014, CZ 06 - Kulturní dědictví a současné umění
 • Oblast podpory: PA 16 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví
 • Doba trvání projektu: 1. 1. 2015 - 30. 9. 2016

Součástí projektu je stavební a památková obnova, revitalizace exteriérů a interiérů objektu bývalé Sloupové síně s funkcí centra studijních pobytů. Realizací tohoto projektu dojde k uspokojení poptávky po tomto typu využití kulturní památky. Problematika správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO a environmentální a sociální kultury v Čechách či střední Evropě je atraktivní pro řadu prestižních škol a domácích i zahraničních univerzit, které již několik let usilují o možnost poznávacích studií s pobytem v místě.

Přínosem projektu je obnovený a zpřístupněný objekt bývalé Sloupové síně s atraktivním využitím jako centra studijních pobytů, které svým zaměřením a posláním vytváří protipól masové turistice. Zahraniční i domácí klientela, studenti, univerzitní profesoři, návštěvníci a široká veřejnost svým rozsahem, dopadem a způsobem využívání tohoto projektu přispějí ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v rámci regionálního rozvoje. Zachování a revitalizace kulturního dědictví, jeho zpřístupnění, zvýšení jak přímé, tak související zaměstnanosti, nabídka služeb, ekonomický přínos, publicita apod. v rámci realizace jednotlivých aktivit projektu umožní splnění požadovaných cílů a přínosů.

Zahájení realizace projektu

 • Realizace Centra studijních pobytů byla oficiálně zahájena ve středu 19. srpna 2015.
 • V průběhu slavnostního setkání, za účasti významných hostů - zástupkyně norské velvyslankyně Monicy Stensland, náměstkyně ministra kultury ČR Anny Matouškové, předala generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a kastelán Pavel Slavko symbolický klíč od budovy Sloupové síně zástupcům dodavatelských firem Archatt památky a Trade FIDES. Tímto krokem byla spuštěna stavební obnova, která potrvá třináct měsíců.
 • Centrum studijních pobytů bylo otevřeno v září 2016.

Kontaktní osoby:

Ing. Josef Masaryk, administrátor projektu - masaryk.josef@npu.cz, +420 606 541 090

Průběh prací

 • provedeny průzkumné a záchranné práce
 • zdokumentování, restaurování a výroba replik autentických prvků a konstrukcí (okna, dveře, obložení stěn, schodiště)
 • opravena jižní a severní fasáda
 • zrenovována střecha včetně krovových konstrukcí a doplnění původních nadstřešních vikýřů
 • bývalé Sloupové síni navrácen původní architektonický i ojedinělý dispoziční řád se sloupovím a tvaroslovím
 • budování ubytovacích prostor v patře a podkroví

V průběhu podzimu proběhl pilotní seminář v rámci vzájemné spolupráce Národního památkového ústavu a norské univerzity, Karlovy univerzity a Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov na téma Podnikání a inovace v českých místních komunitách.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.