Státní hrad a zámek Český Krumlov - Hradní muzeum

Projekt Hradního muzea na Státním hradě a zámku v Českém Krumlově, připravovaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích, byl v prosinci roku 2008 podpořen grantem z Finančních mechanismů Norska a prostřednictvím Norského finančního mechanismu (EEA Grants, Norway Grants). 

Projekt se hlásí k prioritní oblasti 1 Uchování evropského kulturního dědictví, prioritně 1.1.

Ochrana a obnova kulturního dědictví

Základní kámen Hradního muzea byl slavnostně položen 31. července 2009.

Expozice Hradního muzea byla vybudována v budově tzv. Hrádku, v patrovém paláci na II. zámeckém nádvoří, který společně se zámeckou věží tvoří charakteristickou pohledovou dominantu města Český Krumlov

Objekt Hrádku, palác ve tvaru písmene L, společně se zámeckou věží, tvoří intaktní hradní jádro datované do 2. poloviny 13. století. V 60. letech 16. století prošel palác velkolepou renesanční přestavbou, která určila jeho současnou podobu. Hrádek byl zprvu využíván jako obytný palác pánů z Krumlova, avšak již o století později, v důsledku výstavby tzv. Horního hradu - nového obytného jádra pánů z Rožmberka, ztratil na svém významu a stal se pouhou součástí fortifikačního systému a později skladovým objektem. Na počátku 18. století byl v interiérech zřízen byt a kancelář knížecího hofmistra. Na počátku 19. století byl objekt upraven na velký byt ředitele panství a jeho kanceláře s pokoji kancelistů. Po roce 1950 byl byt ředitele panství upraven na několik samostatných bytových jednotek. V roce 1988 byl vystěhován poslední nájemník občanských bytů a do roku 1993 proběhla obnova krovu, střešní krytiny a restaurovány byly exteriérové fasády objektu. Posledních 20 let byl objekt prázdný a nevyužitý.

Záměrem projektu s rozpočtem cca 40 miliónů korun bylo oživit komplex Hrádku a v jeho interiérech prezentovat vzácné artefakty ze zámeckých depozitárních fondů, které veřejnosti připomenou nejvýznamnější události, vztahující se k rožmberským, eggenberským a schwarzenberským vlastníkům krumlovského zámku.

Hradní muzeum je nejen prohlídkovou expozicí vysokého standardu, ale také místem k odpočinku a vzdělávání. Po dokončení projektu byla v přízemí Hrádku zřízena kavárna, obchod s knihami a suvenýry a vstupní centrum.

V patře objektu je situována muzeální expozice, v prvních dvou místnostech zaměřená na dějiny hradu, v dalších místnostech je nainstalována kancelář ředitele schwarzenberského panství, byt ředitele schwarzenberského panství, dále pak místnost s expozicí církevních památek ze zámeckého depozitáře, schwarzenberská knížecí granátnická garda, mincovna, zbrojnice a kinematograf s promítáním schwarzenberských filmů z počátku 20. století.

Expozice Hradního muzea, expozice s celoročním provozem, byla slavnostně otevřena 1. 1. 2011.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.