Kostel svatého Jošta v Českém Krumlově

Historie kostela stojícího při hlavní krumlovské tepně Latránu sahá do 14. století. Roku 1788 byl kostel zrušen a uzavřen. V objektu, využívaném nyní pro bydlení a obchody, je nabízena možnost návštěvy věže a prohlídky krovů.

Historie kostela

Na místě dnešního kostela stávala kaple sv. Jošta založená již před rokem 1334 Petrem I. z Rožmberka, jedním z nejvýznamnějších a nejmocnějších mužů Českého království, která byla součástí rožmberského panského špitálu (Latrán č. p. 13). 

V roce 1596 zahájil Petr Vok z Rožmberka rozsáhlou renesanční přestavbu kostela, jejímž průběhu byla doplněna i malebná kostelní věž. O dva roky později byl objekt věnován krumlovským luteránům a změnil své zasvěcení na kostel Nejsvětější Trojice. Protože většina luteránů v Krumlově tehdy byli Němci, stal se z kostela kostel německý. Již v roce 1600 císař Rudolf II. zakázal jeho nekatolické využívání, avšak kostel i nadále zůstal německý. Po roce 1599 zde probíhaly bohoslužby Jednoty bratrské, roku 1602 pak připadl jezuitům.

Po vydání Rudolfova majestátu v roce 1609 se protestanti pokusili kostel získat zpět, avšak neuspěli. V roce 1615 bylo kostelu vráceno jeho původní zasvěcení - svatého Jošta. 

V 18. století prošel kostel výraznými stavebními úpravami. Roku 1709 došlo k rozšíření sakristie. V roce 1765 byla zbourána zchátralá kostelní věž a za finanční podpory vládnoucího knížete Josefa I. Adama ze Schwarzenbergu byla postavena věž nová, o patro vyšší, a to v barokním slohu - v této podobě se zachovala dodnes.

Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád a kostel připadl prelátskému farnímu úřadu. Nedlouho poté, roku 1788, byl kostel definitivně zrušen a uzavřen, a to na základě josefinských reforem. Poté byl osud kostela velmi barvitý. O dva roky později, roku 1790,byl kostel prodán krumlovskému měšťanu Kašparu Koutnému. Věž však zůstala majetkem města, zřejmě proto, aby mohla sloužit jako požární hláska, ale také z toho důvodu, že "slouží ku ozdobě města" a je součástí jeho panoramatu, které by se při jejím případném zbourání výrazně narušilo. 

Kašpar Koutný budovu bývalého špitálního kostela dále prodal dvěma měšťanům, obchodníku a kloboučníkovi, kteří ji přestavěli na obytnou a zřídili si v ní své obchody. V roce 1792 byl z velké části zbořen presbytář a na jeho místě byl vybudován trakt vstupní chodby. Zbylá část presbytáře byla spolu s hlavní i vedlejší lodí rozdělena na tři podlaží s byty. Nově bylo vyhloubeno sklepení a dům dokonce získal právo várečné.

Po roce 1802 jeden z majitelů objekt znovu přestavěl. V patře byl nově zřízen taneční sál a v přízemí kasino a výčep. Na straně k řece byla pro potřeby restaurace či právě kasina přistavěna terasa. 

Roku 1915 byl postaven nový portál pro krámek českokrumlovského fotografa Josefa Seidela a opět let později si zde svou prodejnu zřídila také firma Baťa. Roku 1922, téměř po šesti letech, byl zrušen přilehlý špitál. V roce 1925 se v budově zřítil jeden z komínů, což si vyžádalo vnitřní rekonstrukci objektu.

Další renovace následovaly ve 30. a 40. letech. Upraven byl štít směrem k mostu a uliční fasáda - celé severní průčelí bylo přestavěno do dnešní podoby. Do domu byl zaveden vodovod a zchátralý povalový strop byl nahrazen novým. Směrem k řece byl dostaven sklad pro obchod s jízdními koly a motocykly, který zde tehdy sídlil. Roku 1939 bylo upraveno horní patro, kde vznikl velký byt. Po II. světové válce došlo k obnově střešní krytiny.   

Rodina Wrtaczekových, která v budově od 30. let vlastnila a zasadila se o její rekonstrukce, byla po válce spolu s ostatními českokrumlovskými Němci vysídlena a objekt byl předán do národní správy. Od roku 1958 je objekt památkově chráněn. V letech následujících tento objekt, stejně jako historické centrum Českého Krumlova, chátral. Další rekonstrukce a nového využití se dočkal až po roce 1989.

Roku 1991 byl vypracován stavebně-historický průzkum budovy a na samém sklonku 90. let došlo patrně na jeho základě ke kompletní rekonstrukci budovy. 

 

Současné využití 

Pro návštěvníky  je standardně připravena prohlídka krovu starého kostela (cca 1598), základní informace o jeho stavebně-historickém vývoji a otevřená věž s výhledem na město. Při komentovaných prohlídkách se návštěvníci blíže seznámí s podrobnější historií bývalého kostela a jeho blízkého okolí, s vybranými zajímavostmi z historie zpracování dřeva a nahlédnou si do alchymistického koutku.

V letních měsících mohou návštěvníci navštívit krovy v pravidelných večerních časech, denní komentované prohlídky jsou možné pouze po domluvě.

Aktuální programovou nabídku naleznete na https://www.krumlovlive.cz