Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově

Budovy renesančního pivovaru vznikaly na místě čtyř středověkých domů (jeden z nich dnešní Široká č. p. 70). v letech 1606 - 1608. Celý komplex pivovarských budov prošel radikální stavební úpravou v 70. letech 19. století. Od roku 1992 byl objekt postupně rekonstruován. Egon Schiele Art Centrum, mezinárodní kulturní centrum v Českém Krumlově, vzniklo v roce 1993. Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století. Muzeum doplňuje rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými specialitami pro umělce a milovníky umění s odpovídající atmosférou.

Historie objektu

Budovy pivovaru vznikly na místě čtyř středověkých domů (jeden z nich dnešní Široká č. p. 70). Renesanční budova byla vystavěna zednickým mistrem Hansem Haasem v letech 1606 - 1608 podle návrhu rožmberského dvorního architekta Domenica Benedetta Cometty z Eckthurnu.

Dům č. p. 70, stejně tak i ostatní budovy pivovaru, prošel radikální stavební úpravou v 70. letech 19. století, kdy bylo do parkánového území, přistavěného v zadní části komplexu, přistavěno několik dalších souvisejících průmyslových budov. 

Od roku 1992 byl objekt postupně rekonstruován.

 

Schiele a Krumlov

Nebylo místa, které by inspirovalo Egona Schieleho více jako Český Krumlov, jedno z nejkrásnějších renesančních měst Evropy. Krása a poloha uprostřed české krajiny činila toto město odedávna přitažlivým pro malíře a spisovatele. 

Také Schiele byl z Českého Krumlova, rodiště své matky, svého času nadšen; město znal z dětství z návštěv příbuzných  a též prázdniny v období studia na Akademii trávil v Krumlově. Již v roce 1906namaloval svůj první obraz na tamnější motiv - "Budějovická brána v Krumlově" (nejznámější nejrannější Schieleho zpodobnění Krumlova). 

Po odchodu z Akademie začal Schiele, vycházeje ze secese a fascinován expresionismem, rozvíjet vlastní umělecký rukopis, který byl a dosud je veřejností přijímán dosti rozporuplně.

Unaven velkoměstskou Vídní, přesídlil Schiele v květnu roku 1910 do Českého Krumlova, do bytu v Masné ulici č. p. 133, s představou zahájení nového malířského života, následován svými stejně smýšlejícími kolegy Erwinem Osenem a Antonem Peschkou. Tito tři mladí umělci již záhy vzbudili u maloměstského obyvatelstva pozornost svým nekonvenčním vystupováním;  přesto Schiele zamýšlel usadit se v Krumlově natrvalo. Toto městečko na Vltavě jej svými křivolakými uličkami s nakupenými starými domy inspirovalo; vždy hledal pro své motivy neobvyklé pohledy z výšin okolních kopců nebo zámecké věže. Mnohé z nejkrásnějších Schieleho obrazů znázorňujících město a krajinu vznikaly právě zde.

Schiele přišel do Krumlova téměř bez peněz, vědom si toho, že v maloměstském prostředí Českého Krumlova jen stěží prodá dostatek svých prací, aby se uživil. Na podzim roku 1910 se proto vrací do Vídně, aby zde přečkal zimu. Tento čas využil k navázání nebo upevnění kontaktů se svými zákazníky a mecenáši,  což byl mj. Arthur Roessler, Otto Wagner, Joseph Hoffmann a Oskar Reichel.  

V květnu roku 1911 se Schiele stěhuje do Krumlova se svou životní družkou Wally Neužilovou, kterou poznal jako model Gustava Klimta. Nadšeně se zabydleli v zahradním domku u Vltavy obchodníka se smyslem pro umění Maxe Tschunka, kde může Schiele konečně pracovat i venku. 

Venkovská idyla jeho umělecké "poustevny" však vzala rychlý konec. Konzervativním občanům města se nelíbil Schieleho volný způsob života a především skutečnost, že kreslil akty dospívajících dívek. Počáteční přátelství se záhy změnilo v otevřenou nevraživost a Schiele byl nucen k 6. srpnu město opustit: "Nechci myslet na Krumlov, tak rád mám to město, ale lidé tam neví, co činí."

I přesto se Schiele často vracíval zpět a krátkodobě pobýval v různých krumlovských hostincích. Kreslí své "Město na modré řece" a skici zpracovává ve vídeňském ateliéru na velké formáty obrazů...  

 

Historie vzniku Egon Schiele Art Centra

Vznik Egon Schiele Art Centra, v letech 1992 - 1993, je dílem soukromé iniciativy tří osob, které se v mimořádné situaci po pádu železné opony mezi východní a západní Evropou velmi zasadily za realizaci myšlenky mezinárodního kulturního centra v jednom z nejkrásnějších renesančních měst Evropy.

K realizačnímu týmu Egon Schiele Art Centra patří:

Serge Sabarsky, USA (1912 - 1996) - jeden z nejznámějších sběratelů umění, odborník na expresionismus, zejména na umění Egona Schieleho, specialista na organizaci výstav. Od Sabarského smrti v roce 1996 je jeho snaha prezentovat umění co nejširšímu publiku realizována na jeho památku Schieleho Centrem.

Gerwald Sonnberger (Rakousko), od roku 2000 ředitel pasovského Muzea Moderního Umění, do roku 2001, kdy předčasně umírá i ředitel Nadace Egona Schieleho v Českém Krumlově a "Neue Galerie Nw York - Museum For German And Austrian Art".

Hana Jirmusová, (Česká republika), ředitelka Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově

Pro plánované kulturní centrum byl jako vhodný zvolen starobylý komplex budov bývalého městského pivovaru z let 1606 - 1608. Dle idejí a koncepce Gerwalda Sonnbergera, ve spolupráci se Sergem Sabarskym a Hanou Jirmusovou se podařilo historické budovy, které byly v krajně dezolátním stavu, s mezinárodní pomocí v rekordním čase pouhých jedenácti měsíců, částečně opravit a v listopadu 1993 s výstavou Egona Schieleho zpřístupnit veřejnosti.  

Vedle dokumentace o životě a díle Egona Schieleho a celoroční výstavy jeho prací nabízí Egon Schiele Art Centrum na ploše 3.000 m2 výměnné výstavy klasického a současného umění 20. století. V části muzejního komplexu vznikla řada velkorysých ateliérů pro delší studijní a pracovní pobyty mladých umělců z východní a západní Evropy; ateliéry jsou pronajímány ministerstvům kultury nebo uměleckým institucím různých zemí na deset let; k dispozici je též apartmá pro spisovatele. Muzeum doplňuje rozsáhlý muzejní obchod a tradiční kavárna s českými specialitami pro umělce a milovníky umění s odpovídající atmosférou.   

 

Více informací naleznete na http://www.esac.cz/cz/egon_schiele_art_centrum/