Synagoga v Českém Krumlově

Synagoga, perla secesní architektury v Českém Krumlově, byla postavena v letech 1908 - 1909 místní židovskou obcí na západním vršku města zvaném Plešivec. K bohoslužebným účelům byla využívána do roku 1938, po válce sloužila Církvi československé husitské a po roce 1969 jako skladiště kulis Zámeckého barokního divadla. Po komplexní zdařilé a citlivé revitalizaci je využívána primárně jako centrum pro místní a regionální kulturu a vzdělanost, ale současně svým významem dalece přesahuje rámec města i regionu a nenásilně se zařazuje po bok největších návštěvnických atrakcí Českého Krumlova.

Dějiny synagogy

Synagoga, perla secesní architektury v Českém Krumlově, byla postavena v letech 1908 - 1909 místní židovskou obcí na západním vršku města zvaném Plešivec. Plány navrhl pražský architekt Victor Kafka. Stavba byla z velké části financována místní bohatou továrnickou rodinou Spiro a realizována pod vedením stavitele Sosny. 

Architekt Kafka navrhl templ jako jednoduchou jednolodní stavbu se sedlovou střechou a zdálky dominující osmibokou věží v novorománském slohu s patrnými prvky secese. Při západním průčelí se nachází vstup.

Klenba byla vymalována modře, bima je v duchu neologického ritu posunuta k východní zdi s aron ha-kodeš, které dominuje velké pseudorozetové okno s vitráží Davidovy hvězdy. V lodi byly dvě řady lavic, dohromady po 140 - 180 věřících, levá řad pro muže, pravá pro ženy a děti.

K bohoslužebným účelům byla využívána do roku 1938, kdy měla místní židovská obec asi sto členů. Po válce sloužila Církvi československé husitské a po roce 1969 jako skladiště kulis Zámeckého barokního divadla. Po roce 1990 byla navrácena ŽNO Praha. 

 

Současné využití

Na jaře 2006 zde uspořádala dvoudenní program Česká unie židovské mládeže. Šlo o úklid synagogy, která tehdy ještě byla před generální rekonstrukcí, oslavy svátku šabat s čtením z Tóry, přednášky, a bar micva chlapce z USA, jehož dědeček pocházel z Českého Krumlova. 

Po komplexní zdařilé a citlivé revitalizaci je využívána primárně jako centrum pro místní a regionální kulturu a vzdělanost, ale současně svým významem dalece přesahuje rámec města i regionu a nenásilně se zařazuje po bok největších návštěvnických atrakcí Českého Krumlova.      

Více informací naleznete na http://www.synagoga-krumlov.cz/