Regionální muzeum v Českém Krumlově

Budova dnešního Regionálního muzea byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 1650 - 1652 a využívána jako jezuitský seminář. V roce 1773 byla činnost jezuitského řádu zrušena a dekretem z roku 1777 byl zrušen i seminář. Ke školským účelů, zprvu jako hlavní německá škola (Haupschule) a později jako německé městské gymnázium, byla budova využívána až do roku 1945. Současná podoba stavby je výsledkem rekonstrukce z let 1970 - 1980, po jejímž skončení bylo zpřístupněno pracoviště a expoziční místnosti Regionálního muzea.

Historie objektu

Na konci Horní ulice, bezprostředně u mostu bývalé horní brány, stojí impozantní budova bývalého jezuitského semináře. Nejstarší raně barokní stavba ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších měšťanských domů v letech 160 - 1652. 

Společně s jezuitskou kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova již Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu přistavěna seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci v roce 1970.

V roce 1773 byla činnost jezuitského řádu zrušena dekretem z 25. května roku 1777 byl zrušen i seminář. Jako německá hlavní škola (haupschule), později jako německé městské gymnázium sloužila budova ke školským účelům až do roku 1945.

Ke škole přiléhal dvůr se zahradou a vyhlídkovou terasou, které byly využívány ke studiu, sportu a odpočinku. Po druhé světové válce získaly v roce 1946 bývalý seminář muzeum a archiv.  První muzejní expozice zde byla pro veřejnost otevřena v roce 1952. Současná podoba stavby je výsledkem celkové rekonstrukce z let 1970 - 1980, po jejímž skončení ze bylo zpřístupněno pracoviště a expoziční místnosti Regionálního muzea.  

Více informací ke stálé expozici, výstavám, doprovodným akcím, přednáškám a workshopům naleznete na https://muzeumck.cz/