Kaple sv. Martina v Českém Krumlově

Navštivte barokní kapli sv. Martina, situovanou v českokrumlovském městském parku.

Kaple v městském parku byla založena roku 1585 jako dřevěná hřbitovní kaple. Stavba nové zděné kaple sv. Martina je datována do roku 1717.

 

Historie a architektura

Barokní kaple sv. Martina je jednolodní stavba s obdélnou lodí, trojbokým presbytářem a osovou východní sakristií. Tříosé západní průčelí s okoseným nárožím vrcholí tabulovým štítem s volutami, ve zkosených nárožích niky. 

V roce 1892 byl hřbitov kolem kaple zrušen a v roce 1908 propojen s bývalou jezuitskou zahradou - vznikl tak dnešní městský park. Od roku 1969 je kaple využívána Církví československou husitskou. 

 

V současné době jsou prostory kaple příležitostně využívány k pořádání koncertů duchovní hudby nebo také pro svatební obřady.

Interiéry kaple jsou veřejnosti běžně uzavřeny, avšak prohlídka je možná po předchozí domluvě.

Kontakt: +420 721 470 558, Pelzová Hana