Výběr z akcí minulých let

23th Computer Vision Winter Workshop 2018
Termín akce: 5. – 7. 2. 2018
Organizátor:  Česká společnost pro kybernetiku a informatiku Praha
Každoroční setkání s cílem komunikovat čerstvé vědecké myšlenky z oblastí computer vision, image analysis, pattern recognition, medical imaging a poskytnout tyto zkušenosti PhD studentům. Foto Z. Kúkelová.
http://cmp.felk.cvut.cz/cvww2018/
https://www.tugraz.at/events/cvww/home/

Etnografické terénní exkurze
Termín akce: 12. – 18. 3. 2018 / 26. 11.–2. 12. 2018
Organizátor: Univerzita Komenského v Bratislavě - Fakulta sociálních a ekonomických vied/ Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií
Partnerská univerzita Studijního centra
Cílem kurzu je rámcově seznámit studenty s disciplínou sociální antropologie a se základy etnografického výzkumu na příkladu problematiky jídla, těla a zdraví. Kurz zahrnuje blokovou přednáškovou výuku, semináře a týdenní etnografickou terénní praxi.

Studentský design 2018 - výstava
Termín akce: 19. 3. – 13. 4. 2018
Organizátor: Střední umělecká škola sv. Anežky Český Krumlov
Každoroční celorepubliková tvůrčí a inspirativní soutěž  „Studentský design“ prezentuje práce studentů akreditovaných výtvarných oborů ze středních a vyšších odborných škol. Komise hodnotí díla v 5 kategoriích (Produktový design, Grafický design, Multimediální tvorba, Oděv – textil – obuv a Sklo). 30 nejlepších prací bylo součástí Designbloku v Praze. Foto B. Maříková.

Intenzívní seminář „Ateliéry“ pro studenty architektury
Termín akce: 5. – 7. 4. 2018 / 15. – 17. 11. 2018
Organizátor: České vysoké učení technické v Praze
Partnerská univerzita Studijního centra
Studenti pod vedením Václava Girsy, vedoucího Ústavu památkové péče FA ČVUT, a jeho asistentů (Tomáš Efler, Martin Čtverák) se intenzivně věnovali práci na svých projektech týkajících se památkově zajímavých lokalit - probírali postupy práce, konzultovali, diskutovali a rozvíjeli nabyté vědomosti

9. výjezdní zasedání archeologů působících v Národním památkovém ústavu
Termín akce: 25. – 27. 4. 2018
Organizátor: Národní památkový ústav Praha
Výjezdní zasedání bylo věnováno kritické analýze témat a problémů, které jsou společné a zásadní pro odbory, oddělení a referáty archeologie jednotlivých územních pracovišť NPÚ. Zasedání se zúčastnilo téměř 40 archeologů, zástupců všech územních odborných pracovišť NPÚ z celé České republiky

Advances in Zeolite Chemistry and Catalysis
Termín akce: 21. – 25. 5. 2018
Organizátor: Jiří Čejka, ve spolupráci s DIMAR CZ s.r.o. Praha
Mezinárodní workshop a diskuze ohledně nejnovějších poznatků ve využití přírodních a  především syntetických aluminosilikátů ve stavebnictví, průmyslové keramice, v zemědělství, při čištění vody, při separaci radioaktivních látek z nukleárních odpadů…
http://www.jh-inst.cas.cz/zeolite2018/

Dalhousie summer school - Fountain School of Performing Arts
Termín akce: 1. 6. –2. 7. 2018
Organizátor: Dalhousie university
Partnerská univerzita Studijního centra
Čtyřtýdenní kurz kanadských studentů se zabýval evropskými kulturními dějinami od počátku novověku do 19.století s akcentem na období baroka a klasicismu. Kromě teoretických přednášek (Simon Kow, Tamara Smith) byly na programu např. speciální prohlídky zámku na téma „Barokní životní styl“ a „Barokní zahrada jako místo odpočinku, setkání a zábavy“ s kastelánem zámku Pavlem Slavkem, komentovaná prohlídka Zámeckého barokního divadla s Petrem Peřinou, workshop přibližující symboliku barokní gestikulace a rozdíl mezi moderním a historickým zpracováním hudebního představení (Ondřej Macek, umělecký vedoucí barokního souboru Hofmusici), exkurze v zámecké knihovně, návštěva tématických kulturních představení.

Setkání pracovníků NPÚ a PÚ Slovenské republiky
Termín akce: 11. –13. 6. 2018
Organizátor: Národní památkový ústav
Každoroční setkání pracovníků památkového ústavu České a Slovenské republiky bylo zaměřeno na prezentaci metodiky restaurování, koncepce a realizace konkrétních příkladů z movitých i nemovitých památek. Např. restaurování hlavního oltáře, dílo Mistra Pavla, v kostele sv. Jakuba v Levoči (Juraj Maták, ORA Levoča), restaurování historických varhan (Vít Honys, Ústí nad Labem).

Prager Fotoschule – Sommerakademie Bildkomposition
Termín akce: 23. – 27. 7. 2018
Organizátor: Prager Fotoschule Linz
Intenzivní týden tvořivého úsilí zaměřeného především na zdokonalení fotografických technik a kompozici snímku. Teoretické informace a praktická cvičení, jak pracovat s výrazovými možnostmi, s barvami, kontrastem, jak získat potřebnou erudici. Lektor: Eckart Sonnleitner.
https://prager-fotoschule.com/

Letní akademie Hartig Ensemble
Termín akce: 5. – 11. 8. 2018
Organizátor: Letní akademie Hartig Ensemble Praha
Na mezinárodní soustředění zájemců o dobové tance se sjelo 16 účastníků z pěti zemí (Polsko, Estonsko, Ruská federace, Rakousko, Česká republika) aby zde studovali hru na kastaněty a historické tance se španělským vlivem či duchem, včetně v Čechách neznámého stylu španělského klasického tance z konce 18. století, tzv. „školy bolera“ (Escuela Bolera). Renesanční a barokní repertoár a další doprovodný program vedli lektoři Helena Kazárová, Blanka Ferjentsik Wernerová, Veronika Brzková, Miroslav Stehlík. Foto pan Beneš.
https://www.hartigensemble.cz/index.php/projekty

Festival Barokních umění
Termín akce: 14. – 24. 9. 2018
Organizátor: Centrum barokní kultury, Český Krumlov
Festival přibližuje divákům původní barokní hudební tvorbu v co nejautentičtějším provedení. Soubory, které na festivalu vystupují, se věnují interpretaci staré hudby, hrají na nástroje původní technikou, dle původních systémů ladění. V roce 2018 měli diváci příležitost navštívit v barokním divadle operu L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone od Antonia Gianettiniho, dílo uvedené v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese. Studijní centrum se stalo dočasným zázemím účinkujících umělců, kromě toho hostil Sloupový sál 22.9. soubor Ensemble Estatico Wien s programem koncert Hausmusik věnovaným komorní hudbě vídeňského klasicismu. Foto v Barokním divadle M. Vokatý
http://www.festival.krumlov.cz/

Performing Premodernity - Theatre history and artistic research
Termín akce: 7. – 13. 10. 2018
Organizátor: Stockholms universitet
Performing Premodernity je pětiletý výzkumný projekt založený na katedře kultury a estetiky na Stockholmské univerzitě. Projekt se zaměřuje na repertoár z období pozdního osvícení (1760 – 1815) s cílem revitalizovat prostřednictvím akademického a uměleckého výzkumu historické představení. Účastníci týdenního pobytu nadšeně zkoumali inspirativní prostředí zámeckého Barokního divadla, archivu i knihovny na českokrumlovském zámku. 
https://performingpremodernity.com/

The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development
Termín akce: 9. 10. – 11. 10. 2018
Organizátor: The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development
Partnerská univerzita Studijního centra
Exkurze a diskuze na téma „Rozvoj venkova - stav, možnosti a budoucnost“. Studenti z norské univerzity porovnávali během krátkého pobytu různé způsoby a přístupy k lokálně specifickému podnikání v jižních Čechách. Navštívili Karamelový sen (originální nápad), brašnářství Václava Frančeho (původní řemeslo v dnešní zrychlené době), obchod Tradiční produkt (zkušenosti s prodejem originálních výrobků v turisticky vytěženém městě), Farmu Borová (hospodaření na bázi Kontrolovaného ekologického zemědělství), Zemědělskou společnost Dubné (velkochov dobytka, hospodaření na zemědělské půdě okolo 3000 ha, provoz bioplynové stanice) nebo malou rodinnou firmu Zahrada Vidov (pěstování zeleniny, bedýnkový systém). Dlouhodobá spolupráce s univerzitou má za cíl analyzovat a doporučit vhodné mechanismy, jak podpořit a pomoci stabilizovat lokální podnikání.
https://ceskykaramel.cz
http://www.farmaborova.cz/
https://www.zsdubneas.cz/
https://bedynkyvidov.webnode.cz

Seminář Akustika 2018 a PT 2018
Termín akce: 31. 10. – 2. 11. 2018
Organizátor: Studio D – akustika, České Budějovice
V rámce semináře „AKUSTIKA 2018“ a PT 2018 probíhaly zkoušky měření hluku na pracovišti, komunálního hluku, vibrací na ruku, vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Zkoušky proběhly s mezinárodní účastí laboratoří například ze Slovenska, Litvy, Rakouska, a dalších zemí.  https://www.akustikad.com

Matematický seminář – DocCourse 2018 SPARSITY
Termín akce: 25.11.–28.11.2018
Organizátor: Univerzita Karlova Praha, Matematicko – Fyzikální fakulta - ČR
Intenzivní program pro vysokoškoláky a studenty postgraduálního studia zaměřený na studium řídkých kombinačních struktur v kontextu modelových teorii. Kurz probíhající v Českém Krumlově nesl název „Complex networks and sparsity“.
https://iuuk.mff.cuni.cz/events/doccourse2018/

DALŠÍ AKCE:
Blešák (21. 1. a 25. 11. 2018)
– charitativní akce, pořádá Kiwanis klub Český Krumlov
Přednáška novináře Tomáše Poláčka (26. 4. 2018)  redaktor magazínu Reportér a cestovatel Tomáš Poláček prezentoval studentům českokrumlovského gymnázia a na podvečerní přednášce i veřejnosti svou poslední cestu po Africe, kterou uzavřel svou stopařskou „kariéru“, organizátor Centrum pro pomoc dětem a mládeži
Koncert pěveckého sboru Bellaria, Český Krumlov (28. 9. 2018)
Koncert českokrumlovské kapely Živulenky (23. 11. 2018) 
– křest CD
Vánoční koncert folkové kapely z Českého Krumlova KAPKA (8. 12 .2018)

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 770 147 539 
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B studycentre.ck@npu.cz