Vstupné

Platební metody: Platební karty Hotovost

Renesanční a barokní apartmány (základní okruh I.)

Více informací o okruhu
Vstupné pro rok 2023
 • Kategorie Cena
 • Základní 240 Kč
 • Senioři (65+ let) 190 Kč
 • Mládež (18-24 let) 190 Kč
 • Snížené ZTP, ZTP/P 190 Kč
 • Děti (6-17 let) 70 Kč
 • Děti (0-5 let) zdarma
Kategorie návštěvníků s volným vstupem
 • Kategorie Podmínky a způsob kontroly
 • Zdarma průvodce ZTP/P 1 osoba pro 1 návštěvníka na společné vstupence
 • Zdarma pedagogický doprovod 1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence
 • Zdarma průvodce organizované skupiny 1 osoba na skupinu min. 15 osob na společné vstupence
 • Zdarma karta s QR kódem MK ČR Držitel průkazu/načtení QR kódu na kartičce
 • Zdarma průkaz ICOMOS Držitel průkazu/vizuální kontrola průkazu a OP
 • Zdarma celoroční volná vstupenka Držitel vstupenky + 1 osoba/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma jednorázová volná vstupenka Dle podmínek na vstupence/načtení QR kódu na vstupence a její odebrání
 • Zdarma karta zaměstnance NPÚ Držitel karty + 3 osoby/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma průkaz Náš člověk Držitel průkazu/načtení QR kódu na vstupence
 • Zdarma kastelánský vstup Na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Apartmány z 1. a 2. poloviny 19. století (základní okruh II.)

Více informací o okruhu
Vstupné pro rok 2023
 • Základní vstupné 220
 • Senioři (65+ let) 180
 • Mládež (18-24 let) 180
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 180
 • Děti (6-17 let) 70
 • Děti (0-5 let) zdarma
Kategorie návštěvníků s volným vstupem
 • Kategorie Podmínky a způsob kontroly
 • Zdarma průvodce ZTP/P 1osoba pro 1 návštěvníka na společné vstupence
 • Zdarma pedagogický doprovod 1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence
 • Zdarma průvodce organizované skupiny 1 osoba na skupinu min. 15 osob na společné vstupence
 • Zdarma karta s QR kódem MK ČR Držitel průkazu/načtení QR kódu na kartičce
 • Zdarma průkaz ICOMOS Držitel průkazu/vizuální kontrola průkazu a OP
 • Zdarma celoroční volná vstupenka Držitel vstupenky + 1 osoba/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma jednorázová volná vstupenka Dle podmínek na vstupence/načtení QR kódu na vstupence a její odebrání
 • Zdarma karta zaměstnance NPÚ Držitel karty + 3 osoby/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma průkaz náš člověk Držitel průkazu/načtení QR kódu na vstupence
 • Zdarma kastelánský vstup Na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu

nutnost rezervace pouze pro skupiny

Zámecké barokní divadlo

Více informací o okruhu
Vstupné pro rok 2023
 • Základní vstupné 280
 • Senioři (65+ let) 220
 • Mládež (18-24 let) 220
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 220
 • Děti (6-17 let) 80
 • Děti (0-5 let) zdarma
Kategorie návštěvníků s volným vstupem
 • Kategorie Podmínky a způsob kontroly
 • Zdarma průvodce ZTP/P 1 osoba pro 1 návštěvníka na společné vstupence
 • Zdarma pedagogický doprovod 1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence
 • Zdarma průvodce organizované skupiny 1 osoba na skupinu min. 15 osob na společné vstupence
 • Zdarma karta s QR kódem MK ČR Držitel průkazu/načtení QR kódu na kartičce
 • Zdarma průkaz ICOMOS Držitel průkazu/vizuální kontrola průkazu a OP
 • Zdarma celoroční volná vstupenka Držitel vstupenky + 1 osoba/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma jednorázová volná vstupenka Dle podmínek na vstupence/načtení QR kódu na vstupence a její odebrání
 • Zdarma karta zaměstnance NPÚ Držitel karty + 3 osoby/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma průkaz Náš člověk Držitel průkazu/načtení QR kódu na vstupence
 • Zdarma kastelánský vstup Na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny

Hradní muzeum a zámecká věž

Více informací o okruhu
Hradní muzeum a zámecká věž - expozice bez průvodce
 • Dospělí (25-64 let) 180
 • Senioři (65+ let) 140
 • Mládež (18-24 let) 140
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 140
 • Děti (6-17 let) 50
 • Děti (0-5 let) zdarma
Kategorie návštěvníků s volným vstupem
 • Kategorie Podmínky a způsob kontroly
 • Zdarma průvodce ZTP/P 1 osoba pro jednoho návštěvníka na společné vstupence
 • Zdarma pedagogický doprovod 1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence
 • Zdarma průvodce organizované skupiny 1 osoba na skupinu min. 15 osob na společné vstupence
 • Zdarma karta s QR kódem MK ČR Držitel průkazu/načtení QR kódu na kartičce
 • Zdarma průkaz ICOMOS Držitel průkazu/vizuální kontrola průkazu a OP
 • Zdarma celoroční volná vstupenka Držitel vstupenky + 1 osoba/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma jednorázová volná vstupenka Dle podmínek na vstupence/načtení QR kódu na vstupence a její odebrání
 • Zdarma karta zaměstnance NPÚ Držitel karty + 3 osoby/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma průkaz Náš člověk Držitel průkazu/načtení QR kódu na vstupence
 • Zdarma kastelánský vstup Na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu

rezervace není nutná

Konírna a sedlárna

Více informací o okruhu
Bez průvodce
 • Základní vstupné 50
 • Senioři (65+ let) 50
 • Mládež (18-24 let) 50
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 50
 • Děti (6-17 let) 50
 • Děti do 5 let zdarma
Kategorie návštěvníků s volným vstupem
 • Kategorie Podmínky a způsob kontroly
 • Zdarma průvodce ZTP/P 1 osoba pro 1 návštěvníka na společné vstupence
 • Zdarma pedagogický doprovod 1 osoba na každých 15 dětí školní skupiny na společné vstupence
 • Zdarma průvodce organizované skupiny 1 osoba na skupinu min. 15 osob na společné vstupence
 • Zdarma karta s QR k´dem MK ČR Držitel průkazu/načtení QR kódu na kartičce
 • Zdarma průkaz ICOMOS Držitel průkazu/vizuální kontrola průkazu a OP
 • Zdarma celoroční volná vstupenka Držitel vstupenky + 1 osoba/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma jednorázová volná vstupenka Dle podmínek na vstupence/načtení QR kódu na vstupence a její odebrání
 • Zdarma karta zaměstnance NPÚ Držitel karty + 3 osoby/načtení QR kódu na vstupence pro každou osobu
 • Zdarma průkaz Náš člověk Držitel průkazu/načtení QR kódu na vstupence
 • Zdarma kastelánský vstup Na povolení kastelána/načtení QR kódu kastelánské karty pro každou osobu

rezervace není nutná

Zámecká zahrada

Více informací o okruhu
volně přístupné
 • Kategorie Cena

rezervace není nutná