Nová výstava na zámku v Českém Krumlově odhalí, jak se bavila šlechta

Dnešním dnem se začíná psát nová kapitola v dějinách zámku Český Krumlov. Za přítomnosti generální ředitelky Národního památkového ústavu Nadi Goryczkové a dalších významných hostů byla zahájena výstava Šlechtické slavnosti a zábavy, která odstartuje provoz v Galerii Mincovna na II. zámeckém nádvoří. Výstava je k vidění od 1. července do 30. října 2022.

„Zahájení výstavy Šlechtické slavnosti a zábavy je očekávanou událostí letošního roku v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů. Pro účely výstavy byly zrestaurovány předměty ve výši 3,5 milionů Kč, přičemž kompletní obnovovací práce v rámci Mincovny vyšly na 47,6 milionů Kč. Těší mne, že můžeme hlavní návštěvnickou sezonu započít touto velkolepou výstavou na tak významné památce, kterou areál hradu a zámku v Českém Krumlově bezesporu je,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Sezónní výstava šlechtické slavnosti a zábavy připomíná v širších souvislostech slavnosti, zábavy a rozmanité volnočasové aktivity, které se v období od 16. do začátku 19. století odehrávaly nejenom na zámku v Českém Krumlově za vlády Rožmberků, Eggenbergů a Schwarzenbergů.    

Návštěvník postupuje výstavou jako by byl sám účastníkem velkolepé slavnosti.  Symbolicky prochází slavnostním průvodem s alegorickými vozy až k trůnům hostitelů, následně se stává svědkem turnajového klání, které mívalo podobu čtyř sportovních disciplín. Účastní se hostiny, na níž nechybí vzácné kusy stolního náčiní včetně žertovných pohárů a keramiky. Pod pokličku nahlédne mistrům kuchařského umění a pozná, z jakých chodů sestávalo slavnostní menu. V části věnované baroknímu divadlu se seznámí s operou Derviš, která byla v českokrumlovském zámeckém divadle uvedena na podzim roku 1795. Uvidí zde originální kostýmy a rekvizity, části kulis nebo dobové partitury a hudební nástroje. Nakoukne i do zákulisí divadla a poodhalí jeho provoz. Poslední část je věnovaná tanci, plesům a maškarním rejům. Kurátoři výstavy využili i vstupní chodby, aby zmínili kratochvíle v zámeckých zahradách a venkovní sportovní aktivity. Nechybí ani připomínka barokních ohňostrojů a iluminací.

„Šlechtické slavnosti bývaly zábavou pro všechny zúčastněné - pro šlechtu, která vystupovala v roli herců, i pro diváky, obyvatele měst a panství, kde se slavnosti odehrávaly. Jednalo se o několika denní divadlo, které probíhalo v ulicích, na náměstích, v parcích a v interiérech paláců a zámků“, vysvětluje hlavní kurátorka výstavy Duňa Panenková.

K vidění je okolo čtyř stovek autentických předmětů, převážně z depozitářů českokrumlovského zámku nebo ze sbírek státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Na výstavu se podařilo zapůjčit například vzácný soubor renesančních šperků z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, turnajové zbroje z Muzea Kroměřížska nebo Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici či fascinující obraz od Hanse Jacoba z roku 1610 zachycující hromadnou jezdeckou turnajovou scénu, který je ve sbírkách Městského muzea a galerie Polička. Vzácné knihy, tisky a listiny zapůjčily Státní archiv v Třeboni, Národní knihovna nebo Ústav dějin umění. Unikátní kousky ze svých sbírek neváhali do Českého Krumlova zapůjčit ani soukromí sběratelé.

Součástí výstavy jsou i animace, které rozpohybují dobové grafiky zachycující alegorické průvody nebo turnaje. Zpestří jí také obrazovky se záznamy z divadelních a tanečních představení v barokním divadle zámku Český Krumlov nebo ohňostrojů.     

Výstavu Šlechtické slavnosti a zábavy doplňuje dobové hřiště na II. zámeckém nádvoří, které nabídne kuželník, různé hry, které prověří zručnost a dobrou mušku návštěvníků, či foto koutek. Přístupné je i přízemí budovy Galerie Mincovna, které nabídne výstavku věnovanou slavnostním iluminacím a výzdobě zahrad při barokních festivitách.

K zakoupení je i stejnojmenná publikace, která shrnuje téma šlechtických slavností a zábav, obsahující katalogová hesla nejvýznamnějších vystavených předmětů ve formě rozšířených popisek.

Výstava je stěžejní aktivitou letošního projektu Rok šlechtických slavností 2022, který je součástí dlouhodobého programu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů.

Výstava Šlechtické slavnosti a zábavy je návštěvníkům přístupná od 1. července 2022 do 30. října. Vstupné 50,- Kč je jednotné pro všechny věkové kategorie. Veškeré informace o otevírací době a vstupném naleznou návštěvníci na stránkách www.zamek-ceskykrumlov.cz.

 

 

Otevírací doba výstavy:

denně mimo pondělí

červenec–srpen 10:00–18:00

září–říjen 10:00–17:00

Rozhovor s hlavní kurátorkou výstavy Duňou Panenkovou o slavnostních událostech v životech jihočeských šlechtických rodů na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. 

Plakát ke stažení